Липсват ли животоспасяващи лекарства в Шумен?

Липсват ли животоспасяващи лекарства в Шумен?