Пътят към Гърция минава през Маказа

Ще стане ли европейски път?

Пътят към Гърция минава през Маказа