Отнеха лицензи на Лукойл

Отнеха лицензи на Лукойл