Скъпи ли са земеделските ни продукти?

Скъпи ли са земеделските ни продукти?