Има ли спонсори на МВР?

Разговор с зам.-министъра на вътрешните работи Димитър Георгиев