След обиколка по болниците

Щастлива развръзка

След обиколка по болниците