Какво представлява скибайкът?

И популярен спорт ли е той у нас?