.

Стажант в Графичното звено на отдел „Маркетинг”

Стажантска програма в Графичното звено на отдел „Маркетинг”

 

Защо да кандидатствате за този стаж?

  • Ще имате възможност да разберете как се създават и реализират рекламни кампании и графични опаковки.
  • Ние ви каним да станете част от нашия отговорен процес в Творческото звено на отдел Маркетинг на bTV Media Group, където ще имате възможност да придобиете безценни професионални умения и ще се научите да работите в бърза и динамична среда.

 

Задължения на стажантите:

  • Основното ви задължение е да подпомагате графичния екип в отдел Маркетинг, като давате идеи и участват активно в изготвянето на различни графични форми и анимации за продукциите.

 

Продължителност на стажа:

  • Стажът е с продължителност 3 месеца. През този период кандидатите трябва да бъдат на разположение в телевизията не по-малко от 4 часа на ден (5 дни седмично – от понеделник до петък). Това се случва след предварително изготвен и съгласуван с кандидата график.
  • Стажът предоставя на кандидатите възможност да придобият ценен опит и професионални умения и се заплаща.

 

Изисквания към кандидатите:

  • Студенти, завършили трети курс и/или кандидати с интерес и опит в областите на графичния диазйн и анимация
  • Добро познаване на Adobe пакета и по-конкретно - Photoshop, After Effects и Ilustrator Познаването на Cinema 4D дава допълнително предимство
  • Креативно мислене и смелост за споделяне на идеи
  • Много добри организационни и комуникационни умения
  • Отлична езикова култура

 

Притежаването на предишен професионален опит не е задължително.

Начин за кандидатстване - моля, изпратете вашата автобиография и портфолио.

Благодарим ви!