Реклама

Норман работи като чистач на прозорци в имение, което има стотици прозорци. Синът на собствениците успява да го убеди да отиде до града. Когато група злонамерени хора се опитват да отвлекат богатия наследник, Норман успява да им се противопостави храбро и да спаси наследника. Проблемът е, че при опита за отвличане синът на семейството е ударен по главата и не помни нищо за героичните действия на Норман...