Реклама

Людовик Крюшо не вярва на колега полицай, който му разказва, че е видял летяща чиния. Не вярва и на очите си, когато пред него лъсва съвсем истински НЛО. Настъпва пълна обърквация, защото извънземните се преобразяват като когото си поискат, включително и като полицаи, колеги на Крюшо. Чуждопланетяните се отличават от хората само по това, че пият нефт, а когато почукаш по главите им, чуваш глухо дрънчене като от празно кошче за отпадъци...