По средата - всеки делник от 14:00 и 18:00 ч.

По средата - всеки делник от 14:00 и 18:00 ч.