Реклама

Скараманга е известен като "мъжът със златния пистолет", защото носи златен пистолет и използва златни куршуми за жертвите си. Бонд получава съобщение, подписано от Скараманга, в което се казва, че Бонд е следващата му цел. Така М решава да намали задълженията на Бонд, докато опасността е неутрализирана.

Агентът обаче усеща, че мисията, с която се занимава в момента, е от изключителна важност, затова решава да намери сам Скараманга. И когато си мисли, че го е открил, разбира, че не Скараманга го преследва, когато преследвачът стреля по него и пропуска, нещо, което самият Скараманга никога не прави. Преследвачът е убит. Оказва се, че това е учен, който е разработил устройство, с което може да се овладее слънчевата енергия. Така че сега Бонд трябва да намери устройството...