Реклама

През 2073 Земята е пренаселена и гладна. За да я заситят, хората се обръщат към генетиката, която създава нови селскостопански видове, по-устойчиви и продуктивни. Те обаче променят и хората - фертилността при жените скача, многоплодната бременност става ежедневие. Правителството на Европейската федерация въвежда Програма за детска алокация, за да има място за всички. Право да живее има първородното дете, а останалите биват замразени, за по-добри времена.

В нелегална болница млада жена умира, докато ражда еднояйчни седемзнаци. Дядо им кръщава всяко от бебетата на ден от седмицата и изготвя прецизен план, който да ги опази живи и да ги образова. Те се подготвят да са една и съща жена, която носи името на майка им; всяко момиче ще излиза навън само по един ден в седмицата – деня, чието име носи. Един ден обаче, Понеделник не се връща у дома...