Реклама

Айвън Уординг краде за гръцката мафия предмети на изкуството. Той е талантлив и налюдателен, но вече иска да излезе от бизнеса. Елис Тибалди пък е издигаща се актриса, която той среща по време на две от своите "местоработи" - нейните минали грехове в Холивуд я преследват едновременно с големите й дългове. Въпреки проблемите си, тя му помага. Двамата аутсайдери неудържимо са привлечени един към друг...