Реклама

Френски офицер от кампанията на Наполеон в Египет бива отделен от полка си по време на битка. Изправен пред безмилостната пустиня и враждебните Бедуини той оцелява чрез страстната си връзка с див леопард.

Препоръчителен родителски контрол. Филмът не е подходящ за лица под 16 години.