Епизод 03

20 януари 2010 г.

Реклама

Майката на Аслъ продължава да настоява дъщеря й да се омъжи. Фърат признава, че е сгрешил за Ейлюл, която се разбира с всички в къщата, особено с Наз. Любовните трепети на Еге и Бора продължават. Опасността, грозяща семейството на Фърат, все още не е отминала. Фърат е принуден да се обърне за помощ кум човек, с когото е в лоши отношения.