Обещание - епизод 137

Ерхан намира запис и разбира, че бракът между Кемал и Нарим е фиктивен