Вътрешен човек - епизод 7

Джелял открива бръмбара, който Юсуф поставя в офиса му

Реклама

Мерт подозира, че Сарп работи за Джелял, за да открие какво се случило с брат му. Сарп трябва да разкрие самоличността на важния гост, когото Джелял очаква. Фюсюн припада и е откаран в болница. За своя огромна изненада Джелял вижда как Мерт се среща с Фюсюн и Ейлем. Давуд заплашва Мелек, че ще каже на татко Джелял за увлечението й по Сарп.