Този петък в "Аз обичам България"... положението е майко мила!

Този петък в "Аз обичам България"... положението е майко мила!