Защо Христо Пъдев и Стоян Дойчев обичат България?

Защо Христо Пъдев и Стоян Дойчев обичат България?