Без багаж: Шри Ланка (2 част) - 05.03.2023

Храненето на дивите животни е строго забранено

Без багаж: Шри Ланка (2 част) - 05.03.2023

Реклама

Шри Ланка е като магнит за любителите на дивата природа. В страната има 26 национални парка, които покриват площ от 5734 кв. км.. Цялата земя в тези защитени зони е държавна собственост и дейности като лов или отстраняване на диви животни, унищожаване на яйца и гнезда на птици и влечуги, обезпокояване на дивите обитатели, намеса в отглеждането на което и да е животно, изсичане или увреждане на всякакви растения, раздробяване на земя за обработване или добив, разпалване огън, използване на капани и отрови са забранени.