Богатствата на България: Дряново - 04.02.2023 (част 1)

Никола Иванов Фичев, по-известен като Кольо Фичето, е личност, прославила родното Дряново по света и оставила своите творения в съкровищницата на България

Богатствата на България: Дряново - 04.02.2023 (част 1)

Реклама

В далечната 1800 година в едно градче в сърцето на България се ражда момче с велик талант. Едва 3-годишен остава без баща. На 10 започва да учи тънкостите на дюлгерството, каменоделството, дърворезбата. На 36 вече е един от най-големите майстори - строител, архитект и скулптор. Той е Никола Иванов Фичев, по-известен като Кольо Фичето - личност, прославила родното Дряново по света и оставила своите творения в съкровищницата на България.