Богатствата на България: Хасково - 10.04.2021 (част 2)

Хасково - градът на Богородица

Реклама

Много филми започват със статуята на Исус Спасителя в Бразилия. Нашият филм започва с внушителната фигура на Божията Майка в България. Този свят образ, проникнал дълбоко в българските традиции и култура се извисява над града, възпял невъзможната любов. С безусловната си обич Богородица нежно обгръща младенеца и става символ на майчинството и закрилница на човечеството. В нозете й смирено се простира Хасково - градът на Богородица.