Богатствата на България: Перник - 11.03.2023 (част 1)

Сурва е един културен маркер не само на Перник

Богатствата на България: Перник - 11.03.2023 (част 1)

Реклама

Всяка епоха идва и налага своята идентичност, нови разбирания, вярвания, нрави. Живеем във време, в което често казваме, че традициите не са това, което бяха, но не и когато става дума за ритуали, които пребъдват през времето във вечността.

Сурва е един културен маркер не само на Перник. Това е един много интересен хилядолетен обичай.