В събота от 13:30 ч. "Богатствата на България" ще бъдат в Димитровград

В събота от 13:30 ч. "Богатствата на България" ще бъдат в Димитровград