"Бригада Нов дом" запретна ръкави, за да преобрази дома на Росица

Трудности не липсваха, но бригадата на Калин успя да се справи

"Бригада Нов дом" запретна ръкави, за да преобрази дома на Росица

Реклама

Калин запозна майсторите с настоящото състояние на къщата и всички дружно запретнаха ръкави, за да започнат ремонтните дейности.

В помощ на бригадата отново се притекоха героите от „Фермата“ в лицето на Борислав Стефанов, който се включи в поправянето на покрива, а Хепи Ванче и Костадин Велков запретнаха ръкави с много енергия и добро настроение.

Трудности не липсваха, но бригадата на Калин успя да се справи.