bTV Репортерите: Молитва от бронз

Историите на последните леяри на камбани в България и слепия звънар от Шипченския манастир

Реклама

В сърцето на слепия вярващ в светлината...
В ръцете на майсторите, които претворяват звук в зов...
Наука, изкуство и вяра се преплитат...
И се ражда звън с чудодейна сила. Наричат го… молитва от бронз.

"Молитва от бронз"