bTV Репортерите: Традициите - минало, настояще, бъдеще

Кои ритуали запазихме и кои изгубихме?

Реклама

Ценности, устояли на времето. Онези черти у хората, които ги правят общност. Спойката, корените, основата, вярванията, разбиранията - всичко това са традициите. Кои запазихме и кои изгубихме? Почитаме ли ги, или правим път на нови? И какво е мястото на традициите между миналото, настоящето и бъдещето?