.
  • Форт Бояр се намира в Атлантическия океан, в Бискайския залив недалече от град Ла Рошел. Това е истинско отбранително фортификационно съоръжение. Целта му е да покрие незащитеното разстояние от 3000 метра между островите Екс и Олерон и да защити пристанищата Рошфор и Ла Рошел от възможните нападения на британския флот. Идеята се поражда в периода 1661 и 1667, когато военният инженер на Луи XIV заявява: "Ваше Величество, ще бъде по-лесно да се улови Луната със зъби, отколкото да се построи такова място".Това не стряска Наполеон. Строителството започва по негова заповед през 1801 г. Основите на крепостта са огромни каменни блокове, насипвани на...
    Виж повече
  • Реклама