Хрътките: Феноменът "Химически следи"

Има ли химически следи в почвата в София? Вижте резултатите от изследването на проби в Борисовата градина за алуминий, стронций и барий, поръчано на лицензираната лаборатория към Института по почвовъдство "Пушкаров”.

Хрътките: Феноменът "Химически следи"

Реклама

Има ли химически следи в почвата в София? Вижте резултатите от изследването на проби в Борисовата градина за алуминий, стронций и барий, поръчано на лицензираната лаборатория към Института по почвовъдство "Пушкаров”.