Хрътките: Иманярите

Разказ на един иманяр за това кой копае, кой купува и кой печели от този нелегален бизнес, както и какво крие иманярската общност?

Хрътките: Иманярите