Криско: Сложно е да разбираш артистите

Криско изповядва подробно предстоящите си приключения пред Кристина Патрашкова

Криско: Сложно е да разбираш артистите