Такъв е животът днес от 16 ч.

Такъв е животът днес от 16 ч.