Помогнете на Николинка

Реклама

Николинка е едно крехко, скромно и рано пораснало двадесет и шест годишно мимиче. Тя е родена с един бъбрек, който постепенно също спира да функционира и от 12 години Николинка ходи на хемодиализа три пъти седмично. Въпреки всичко това, Николинка продължава да живее – завършва училище наравно със здравите деца, а после защитава бакалаварска и магистърска степен, с единствената огромна надежда, че един ден ще бъде пълноценен и достоен човек и ще има собствено семейство и много деца. Скоро в живота на Николинка се появява и последният шанс за нея – кръстосана трансплантация в Турция, откъдето след направени изследвания семейството им вече има и конкретна оферта. За съжаление сумата, която им искат е все още непосилна за тях. Ако искате да й помогнете, може да го направите на тази сметка:

Tитуляр: Николинка Иванова Кадикянова    
Банка: Юробанк България
IBAN: BG90 BPBI 7940 1079 6591 01
BIC:  BPBIBGSF

Участието на Николинка в "Предай нататък":