Помогни на Боби

Виж как да помогнеш

Реклама

Боби има голям напредък от рехабилитацията, която провежда, но за да продължи има нужда от финансова подкрепа. Ако искате да помогнете на Боби, можете да го направите на:

Postbank
IBAN:BG28BPBI79211042805901
BIC:BPBIBGSF
Борилсав Валентинов Пенков