Как се отглеждат 12 деца?

Репортаж за многолюдната фамилия