Как се отглеждат 12 деца?

Репортаж за многолюдната фамилия

Как се отглеждат 12 деца?