Кой е заподозреният за убийството на Яна?

Разговор със Станислав Йовков, приятел на Чеци

Кой е заподозреният за убийството на Яна?