Дъ Шоуто - 17.05.2022 г. (1 част)

Гостува човек, който се занимава с иновации и изобретения във всякакви области

Реклама

Няма прогрес без иновации. Гост в "Дъ Шоуто" е човек, който се занимава с иновации и изобретения във всякакви области.

"Аз съм фокусиран върху по-сложни изобретения, например - рентгенови очила. С тях ще виждате всяка златотърсачка без дрехи."