.

Великолепният век: Кьосем - епизод 57

Сафие султан се самоубива след смъртта на Искендер