.

О, спомняте ли си, госпожо?

Вижте четвъртата игра за днес

В тази игра ще покажем на двата отбора по 6 снимки, които те трябва да подредят по хронологичен ред. Всяка правилно поставена снимка носи по две точки на отбора, а ако успее да подреди всичките снимки, получава допълнителни 5 точки.

Отборът на Денис Ризов трябва да подреди снимки на хора с мустаци. Отборът на Георги Тошев трябва да подреди снимки на култови целувки.

Вижте кой отбор победи в тази игра.