Неразказано в историята: Скритите съкровища на България (1 част)

Вълчитрънско, панагюрско, рогозенско - големите съкровища на България и мистериозните обстоятелства, при които са били намерени

Когато хората се научили да използват огъня, за да топят метала, свършила Каменната ера. Започнала Каменно-медната, след нея Брозновата, а после и Желязната. Цели епохи били наричани по името на метала, който доминирал в тях, но над всичко било златото.

Блестящо и тежко, ковко и меко - то не ръждясва и не се патинира нито на въздух, нито във вода. Но най-вече - среща се рядко. Всичко това превърнало златото в мерило за ценност, в благороден метал и в метала на благородниците. От най-древни времена златото е символ на богатство и власт и нещо повече - на сила. Магическата сила на златото. Но тази сила крие опасности, а опасностите карат хората да крият златото.

Но, когато злото отмине, златото пак заблестява, дори за това да са нужни хиляди години.