Hate park: "Този е певец, сериозно ли?"

Отговори на негативните коментари в интернет пространството

Герои в рубриката "Hate park" са Светослав Витков, Мира Радева и Деян Неделчев.

Вижте как отговориха на негативните коментари от интернет пространството.