.

Секунди за култура.БГ - 10.02.2019 година

Следващият клип съдържа културно позициониране

Настоящата рубрика има за цел да популяризира българската култура сред нищо неподозиращата светска аудитория. При заснемането й не са пострадали културни дейци.