Секунди за култура.BG: Пърформанс "Съществуващо-отказ-съществуване"

Вижте част 3