Спомени, спомени - 2 част

Вижте как двама врагове забрахива, че са... врагове