Учителката vs. учениците

Вижте как минава един час в училище