Готови ли са за чистенето членовете на журито на MasterChef?

Готови ли са за чистенето членовете на журито на MasterChef?