Ще лишат ли от лукс футболистите? 20 мин.

Ще лишат ли от лукс футболистите? 20 мин.