Спорт - Централна емисия - 24.12.09 г.

Спорт - Централна емисия - 24.12.09 г.