Завистливите съседки на пазар

Вижте този път какви клетви измислиха двете съседки Рашева и Мишева.